Orta hasarda yeni karar! Onlar da güçlendirilecek

Yeşilyurt Belediye Meclisi Haziran ayı olağan toplantısı Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit Başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis üyelerinin teklifi doğrultusunda yapı ruhsatı olan ancak yapı kullanma izin belgesi olmayan orta hasarlı yapıların güçlendirilmesinin önü açıldı. İşte detaylar...

PAYLAŞ
Malatya Sürmanşet - Malatya Sürmanşet

Yeşilyurt Belediyesinin Haziran ayı olağan meclis toplantısı Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit başkanlığında,  Yeşilyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binası meclis salonunda gerçekleştirildi. Meclis üyeleri Hasan Akay, Sabri Akın ve Zuhal Özel'in teklifleri doğrultusunda yapı ruhsatı olan ancak yapı kullanma izin belgesi olmayan orta hasarlı yapıların güçlendirilmesinin önü açıldı. İşte detaylar...

Orta hasarlı yapıların güçlendirilmesine dair teklif;
"Bu depremlerden en çok etkilenen bölgeler arasında bulunan ilçemizde de toplam yapı stoğunun çoğunu kaybetmiştir. Yapı stoklarımızın çoğunu depremde ağır hasar almış olması ciddi barınma sorunları ortaya çıkarmış oldu. Barınma sorunlarının bertarafı için kamu eliyle afet kontrol etme hızlı bir başlatılmıştır. Geçen süre zarfında orta hasar alan yapıların afet ve acil cumhurbaşkanlığınca yayınlanan genelgeler kapsamında 21.12.2023 tarihine kadar başvurması halinde güçlendirilebileceği belirtilmiş bu genelge kapsamında idaremize başvurular yapılmıştır. Yapılan başvurular incelendiğinde yapıların birçoğunun yapı kullanma izin belgesi almış olmasına rağmen arşiv kayıtlarda bulunan onaylı projeler uygun olmadığı dolayısıyla sağlıklı bir güçlendirme süreç yönetimi için yerinde yapılan imalata uygun yapılabilmesi için 22.12.2023 tarihinde 266 sayılı meclis kararı alınmıştır. Hali hazırda yapı ruhsatı almış olmakla birlikte yapım aşamasında, yerinde yapılan vaziyet, yapısal değişiklikler sebebiyle yapı kullanım izin belgesi alamamış ve ruhsatı hükümsüz hale gelen yapıların da olduğu bu yapıların mevzuat hükümleri kapsamında tadilat ruhsatı alamayacaklarından güçlendirme süreçlerini yürütülemediği aynı zamanda bu yapıları geçen süreç sırasında satış yolu ile iyi niyet üçüncü kişilerin eline geçtiği ve mağduriyetler oluşturduğu tespit edilmiştir. 

Bu kapsamda 22.12.2023 tarihinde 266 sayılı belediye meclisi kararında yapı ruhsatı olup da yapı kullanma izin belgesi hiç almamış yapılardan, ruhsat ekip projelere uygun olması halinde güçlendirme süreçlerinin ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapılması, ifadesinin yapı ruhsatı olup da yapım esnasında meydana gelen hatalar yapı kullanma belgesi alamamış yapılar için başvuru tarih itibariyle yapıya herhangi bir kat eklenmemiş olması ve kullanıcılarca yapıda esaslı tadilata konu ilave değişiklikler yapılmamış olması halinde can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılmış sağlık açısından ıslahının mümkün olduğunu üniversitelerin yapılan ana bilim dallarında görevli en az üç kişilik uzman tarafına rapor edilmiş olması halinde 3194 sayılı İmar Kanunu 42 maddesi uygulandıktan sonra yerinde yapılan imalata uygun mimari röleve dikkate alınarak yapı kullanan izin belgesi aranmaksızın yapıya güçlendirme ruhsatının verilebileceği; iş bu işlemin amacının ıslahı mümkün yapıları bulunan vatandaşların halihazır haklarının korunacağı amaçlarından müktesabat oluşturmayacağı hususunun şeklinde değiştirilerek mecliste görüşülerek karara bağlanması hususunu arz ederim.
 

Hasan Akay Meclis Üyesi
 Sabri Akın, Meclis Üyesi
 Zuhal Özel, Meclis Üyesi"

Kaynak:malatyanethaber.com.tr

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN