Başkan Söylemez Deprem Bölgesinde Hayat Ve Çalışma şartları İyileştirilmelidir

Eğitim Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez Sosyal Medyasın da yaptığı paylaşımda Deprem Bölgesinde Hayat Çalışma şartlarını İyileştirilmesini İstedi.

PAYLAŞ
Malatya Sürmanşet - Malatya Sürmanşet

Depremin en çok yıkıma ve can kaybına yol açtığı illerden Malatya ve Kahramanmaraş'tan sonra Hatay ve Adıyaman’da da 24 Nisan tarihi itibarıyla, yani ara tatil sonrası eğitim öğretimin başlaması kararı alınmıştır. Bu durumda deprem nedeniyle ara verilen eğitim-öğretim faaliyetlerine bütün illerde yeniden başlanmış olacaktır. Ancak depremin yol açtığı büyük can kaybı ve yıkım göz önüne alındığında, eğitim-öğretimin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinin çok zor olduğu görülmektedir. Zira depremden etkilenen bölgelerde kamu görevlilerinin çalışma şartlarında ve eğitim-öğretim hizmetinin sunumunda esaslı değişiklikler ortaya çıkmış bulunmaktadır.
Depremde çok sayıda öğretmen ve eğitim çalışanı hayatını kaybetmiş, yaralanmış, pek çok okulda ise eğitim-öğretimin devamını mümkün kılamayacak ölçüde hasar meydana gelmiş; yıkılan ve oturulamayacak durumda olan binalar nedeniyle ciddi bir konut ve barınma sorunu ortaya çıkmıştır.
Bu çerçevede, gerek eğitim çalışanlarının uğramış olduğu maddi ve manevi zararların giderilmesi gerekse deprem felaketine maruz kalan bölgedeki eğitim-öğretim hizmetlerinin kesintiye uğramaksızın devamı ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi ivedi bazı önlemlerin hayata geçirilmesini zorunlu kılmaktadır.
Kalıcı konutların inşasında, ikamet ettiği evi kullanılamayacak ölçüde hasar görmüş ya da yıkılmış öğretmenlere ve eğitim çalışanlarına öncelik verilmeli; bu zaman zarfında ise öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının barınma ihtiyacı bölgede bulunan ve boş olan kamu lojmanlarının bedelsiz tahsisi, oturulabilir özel mülkiyete tabi konutlar için kira yardımı yapılması, ulaşım hizmetleri için servis tahsis edilmesi veya ulaşım yardımında bulunulması ve bölgenin iklim şartlarına göre tasarlanmış tam donanımlı prefabrik konutların tahsisi gibi yöntemlerle sorunlar hızlıca çözülmelidir.
Hem bölgedeki öğretmenlerin hem de yeni atanacak öğretmenlerin kalıcı konutlara ulaşması öncelikle değerlendirilmeli; eğitim çalışanlarının bölgedeki görevlerinin sürekliliğinin sağlanmasına dönük teşvik edici önlemler alınmalıdır.
Deprem felaketine maruz kalan kişilerde fiziksel bir yaralanma olmasa bile geçici duygusal ve psikolojik sorunlar ortaya çıkabildiği geçmiş yıllardaki benzer felaketlerde tecrübe edilmiş, Kahramanmaraş depreminde de aynı üzücü tabloyla karşı karşıya kalınmıştır. Deprem gibi büyük bir felaket yaşayan, özellikle de aile fertlerinden ya da yakınlarından birilerini kaybeden, kendisi ya da yakını uzun bir tedavi süreci geçiren eğitim çalışanlarının maruz kaldığı travmanın oluşturduğu psikolojinin mesleki performanslarına olumsuz etki etme ihtimali yüksektir. Bu nedenledir ki, deprem bölgesinde görev yapan öğretmenlere ve eğitim çalışanlarına yer değiştirme hakkı tanınmalı ve atamaları yeni öğretmen ataması sürecinde gerçekleştirilmelidir.
Eğitim çalışanlarından birinci dereceden yakını vefat etmiş, bedensel veya psikolojik tedavi süreci devam eden, konutu oturulacak durumda olmayan veya barınma sorunu yaşayan, 0-60 ay arası çocuğu bulunan, kendisi engelli olan veya engelli çocuğu bulunan ya da her ikisi de çalışan eşlerden birisi idari izinli sayılmalı, bunun mümkün olmadığı hâllerde esnek çalışma usulleri gözetilmelidir.
Depremden etkilenen il ve ilçelerdeki bütün eğitim kurumlarından 1, 2 ve 3. hizmet alanlarındakiler 4, 5 ve 6. hizmet alanları kapsamında değerlendirilmeli; 4, 5 ve 6. hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarının hizmet puanı artırılmalıdır. Ayrıca 12-24 ay süreli deprem bölgesi tazminatının üst limit olarak tüm kamu görevlileri için devreye girmesini bekliyoruz.
Depremden etkilenen bölgelerde görev yapan Bakanlık personeline, hizmet sürelerine bakılmaksızın, 2023 yılı içinde yapılacak yer değiştirme işlemlerinden bağımsız olarak, il içinde ve iller arası isteğe bağlı yer değişikliği hakkı tanınmalıdır.
Depremden etkilenen bölgelerde görev yapan, ancak deprem nedeniyle deprem bölgesi dışındaki illerde geçici olarak ikamet eden eğitim çalışanlarının bulundukları illerde görevlendirilmelerine imkân verilmelidir.
Ayrıca Sozkonusu illerde çalışanların asrın felaketinin vehametini gözönüne alarak 14 Mayıs Seçimleri için göç ettikleri illere adres naklinin yapıldığı düşünülerek 15 Mayıs'a kadar idrari izin kapsamının genişletilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Daha birçok sıkıntının dikkate alınarak il ve ilçeler arasında farklı uygulamaların ortadan kalkması için bakanlığımızın daha net, çözüm odaklı somut adımlar atmasını bekliyoruz dedi.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN